Samiska Minnesfondens Stipendium

Samiska minnesfonden delar efter ansökan ut stipendium – som 2019 uppgick till 25 000 kr som utdelas främst till enskild person men även organisation/ förening med verksamhet enligt ovan.

Ansökan ska innehålla en kort presentation där namn, ålder och bakgrund framkommer. Du/Ni motiverar också varför just du ska erhålla stipendiet. Ansökan skall vara styrkt med betyg/intyg som är relevanta för ansökan och omfattar högst två A4-sidor.

Senaste ansökningsdatum och ansökningsformulär för 2020 års stipendium är den 31 januari 2020.
Är det en förening eller organisation anges föreningens verksamhet där mål och tillgångar framkommer. Ansökan ska styrkas med revisionsberättelsen. Inkomna ansökningar behandlas av styrelsen för Samiska minnesfonden som sedan fastställer vem som får stipendiet.

Ansökan om stipendiet inges till Samiska minnesfonden, Formvägen 16, 906 21 Umeå märk kuvertet med ”Stipendium” eller via e-post: info@densamiskaminnesfonden.se

För mer information
Ingela Lussi Engström Öhrn, 073 – 818 62 70, ingela@densamiskaminnesfonden.se
Helena Lagerqvist Kuoljok , 076-861 81 51, helena@densamiskaminnesfonden.se

Namn:

Ålder:

E-post:

Bakgrund:

Motivering:

Skicka in en CV


2019 år stipendium på 25 000 kr gick till Katarina Spik Skum

Årets stipendieutdelningen skedde under Ubmejen Biejvieh – Samiska veckan i Umeå i samband med Vernissage: Jiedna – Tidens röst på Tráhppie söndagen den 3 mars 2019.

Med stipendiet har Katarina har för avsikt att undersöka ”samiska sängkläder” samt söka information och dokumentera de sovsäckar som användes under Nordensköilds expedition.

Motivering:

”Hennes förvärvade kunskaper inom traditionell slöjd samt genom studier som berikar och synliggör ny/traditionell kunskap. Hennes intresse är att bevara, bredda och överföra samisk kultur och språk därav är Katarina Spik Skum värdig mottagare av Samiska Minnesfondens stipendiat 2019”.

Tidigare stipendiater

2018 års stipendium 25 000 kr

Anna-Stina Svakko, Astu design

Motivering:
Hennes gedigna kunskaper inom traditionell slöjd från hela Sápmi samt nyskapande design. Kunskapsöverföring, kartläggning och dokumentation som är berikande för det samiska folket idag och i framtiden.

En kartläggningsprocess är påbörjad att dokumentera den samiska traditionella byxan: fiehtarbuvssa. Byxan slutade användas då den europeiska byxan blev vanlig under 1800-talet. I början av 1900 talet var den nästan helt ur bruk. Tanken med kartläggningsarbetet är att konstruera ett mönster till den urgamla byxmodellen: fiehtarbuvssa.

2009 års stipendium 100 000 kr

Lena Strömbäck

Motivering:
Duodji har alltid varit en viktig samisk kulturbärare som även historiskt lyfts fram av organisationerna bakom Den Samiska Minnesfonden. Lena vill samla ihop material om slöjd och slöjdare från området runt Ammarnäs-Sorsele-Tärnaby för att så småningom utmynna i en bok. Ett område som väl förtjänar att dokumenteras.

Hon skriver själv i sin ansökan:
”Det känns mycket angeläget för mig att få göra det här arbetet eftersom jag fått ett förtroende samt att jag känner att det är hög tid när det gäller slöjden från mitt område. Det är ett förtroende som jag vill förvalta väl, samtidigt som det är min skyldighet att bevara och föra vidare mitt kulturarv!” Umeå den 15 januari 2010.”

2006 års stipendium 75 000 kr

Gudrun Kuhmunen

Motivering:
Gudrun har under många år arbetat inom den samiska utbildningssfären och bland annat byggt upp och vidareutvecklat den samiska förskolan i Skierri i Gällivare. Hon har under gren lagt ned mycket arbete på att vidareutveckla samisk pedagogik. stipendiet ar en uppmuntran till vidare studier och forskning där barns fostran och utbildning lyfts fram inom det samiska samhället.

2005 års stipendium 100 000 kr

David Jonasson

Motivering:
Det är viktigt att ungdomar engagerar sig i studier av samiska. I David Jonassons fall rör det sig dessutom om sydsamiska, vilket är det mest hotade av de samiska språken i Sverige. Utifrån sina grundförutsättningar är Jonassons ansökan dem som bäst svarar mot de kriterier som Minnesfonden sammanställt och han uttrycker stor entusiasm och engagemang över sina studier.