Samiska Minnesfondens Stipendium

Samiska Minnesfonden kommer inte att dela ut något stipendium för år 2020. Vi sparar dock de ansökningar som inkommit hittills. De kommer att ingå i nästa utlysning.

.

Information om nästa utlysning med ansökningstider meddelas här på hemsidan.

2020 års stipendium på 25 000 kr tilldelas

Lena Kroik

Lena Kroik tilldelas Samiska Minnesfondens stipendium på 25 000 kr med motiveringen:
.
”hennes forskning kommer att främja kunskaper om samers vård i livets slutskede samt kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård”
.
Därav är Lena Kroik värdig mottagare av Samiska Minnesfondens stipendium.

Tidigare stipendiater

2019 år stipendium på 25 000 kr

Katarina Spik Skum

Motivering:
Med stipendiet har Katarina har för avsikt att undersöka ”samiska sängkläder” samt söka information och dokumentera de sovsäckar som användes under Nordensköilds expedition.

”Hennes förvärvade kunskaper inom traditionell slöjd samt genom studier som berikar och synliggör ny/traditionell kunskap. Hennes intresse är att bevara, bredda och överföra samisk kultur och språk därav är Katarina Spik Skum värdig mottagare av Samiska Minnesfondens stipendiat 2019”.

2018 års stipendium 25 000 kr

Anna-Stina Svakko, Astu design

Motivering:
Hennes gedigna kunskaper inom traditionell slöjd från hela Sápmi samt nyskapande design. Kunskapsöverföring, kartläggning och dokumentation som är berikande för det samiska folket idag och i framtiden.

En kartläggningsprocess är påbörjad att dokumentera den samiska traditionella byxan: fiehtarbuvssa. Byxan slutade användas då den europeiska byxan blev vanlig under 1800-talet. I början av 1900 talet var den nästan helt ur bruk. Tanken med kartläggningsarbetet är att konstruera ett mönster till den urgamla byxmodellen: fiehtarbuvssa.

2009 års stipendium 100 000 kr

Lena Strömbäck

Motivering:
Duodji har alltid varit en viktig samisk kulturbärare som även historiskt lyfts fram av organisationerna bakom Den Samiska Minnesfonden. Lena vill samla ihop material om slöjd och slöjdare från området runt Ammarnäs-Sorsele-Tärnaby för att så småningom utmynna i en bok. Ett område som väl förtjänar att dokumenteras.

Hon skriver själv i sin ansökan:
”Det känns mycket angeläget för mig att få göra det här arbetet eftersom jag fått ett förtroende samt att jag känner att det är hög tid när det gäller slöjden från mitt område. Det är ett förtroende som jag vill förvalta väl, samtidigt som det är min skyldighet att bevara och föra vidare mitt kulturarv!” Umeå den 15 januari 2010.”

2006 års stipendium 75 000 kr

Gudrun Kuhmunen

Motivering:
Gudrun har under många år arbetat inom den samiska utbildningssfären och bland annat byggt upp och vidareutvecklat den samiska förskolan i Skierri i Gällivare. Hon har under gren lagt ned mycket arbete på att vidareutveckla samisk pedagogik. stipendiet ar en uppmuntran till vidare studier och forskning där barns fostran och utbildning lyfts fram inom det samiska samhället.

2005 års stipendium 100 000 kr

David Jonasson

Motivering:
Det är viktigt att ungdomar engagerar sig i studier av samiska. I David Jonassons fall rör det sig dessutom om sydsamiska, vilket är det mest hotade av de samiska språken i Sverige. Utifrån sina grundförutsättningar är Jonassons ansökan dem som bäst svarar mot de kriterier som Minnesfonden sammanställt och han uttrycker stor entusiasm och engagemang över sina studier.