Stiftelsen Samiska Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet.

I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och dels arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten.

Dags att söka stipendium för 2020

Skicka in din ansökan digitalt här »

Ansökan om stipendiet skickas till:

Samiska minnesfonden
Formvägen 16
906 21 Umeå
E-post: info@samiskaminnesfonden.com

OBS! Märk kuvertet/e-postmeddelandet med ”Stipendium”

Minnesblad
Stipendium
Ombud
Om Fonden