Stiftelsen Samiska Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet.

I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och dels arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten.

Sáminuorra, riksorganisationerna Same Ätnam och Samernas Riksförbund/SSR har genom utfärdande av gåvobrev anslagit grundkapital för bildande av Den Samiska Minnesfonden.

Adress:
Formvägen 16
906 21 Umeå

Vill du hedra någons minne genom en gåva till Minnesfonden?
Bankgiro 5106-6512
Swish: 123 299 49 29

Från utlandet kan nedan uppgifter vara behjälpliga:
IBAN: SE2480000826441033020296
Bic/swift: SWEDSESS

Samiska Minnesfonden kommer inte att dela ut något stipendium för år 2020. Vi sparar dock de ansökningar som inkommit hittills. De kommer att ingå i nästa utlysning.

.

Information om nästa utlysning med ansökningstider meddelas här på hemsidan.

2020 års stipendium på 25 000 kr tilldelas

Lena Kroik

Lena Kroik tilldelas Samiska Minnesfondens stipendium på 25 000 kr med motiveringen:
.
”hennes forskning kommer att främja kunskaper om samers vård i livets slutskede samt kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård”
.
Därav är Lena Kroik värdig mottagare av Samiska Minnesfondens stipendium.
Minnesblad
Stipendium
Ombud
Om Fonden