Stiftelsen Samiska Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet.

I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och dels arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten.

2020 års stipendium på 25 000 kr tilldelas

Lena Kroik

Lena Kroik tilldelas Samiska Minnesfondens stipendium på 25 000 kr med motiveringen:
.
”hennes forskning kommer att främja kunskaper om samers vård i livets slutskede samt kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård”
.
Därav är Lena Kroik värdig mottagare av Samiska Minnesfondens stipendium.
Minnesblad
Stipendium
Ombud
Om Fonden