Framsida
Baksida
Till minne av

muitun
mujtton
mujhteme

lea Sámi Muitofoanda ožžun skeaŋkan
la Sáme Mujttofoannda vaddan oadtjum
lea Saemien Mojhtesfoande vadtesem åådtjeme
har Samiska Minnesfonden mottagit en gåva

Hedras av följande personer

Våra varmaste hälsningar

Minnesgåva

[fusion_woo_shortcodes][product_page id=”1265″][/fusion_woo_shortcodes]