Ge en donation

Ge en donation till Den Samiska Minnesfonden och var med och främja forskning och vetenskaplig utbildningar avseende samiska förhållanden.


    Donera här